TaskStatus Enum

Aktuell status för aktiviteten.

Arv
builtins.str
TaskStatus
TaskStatus

Konstruktor

TaskStatus(value)

Fält

DISABLED
ENABLED