update_key_vault_meta_info Modul

Klasser

UpdateKeyVaultMetaInfo

Den Key Vault uppdateringsinformation som används för användarhanterad nyckelrotation.