PrivateLinkServiceConnectionState Klass

Det aktuella tillståndet för en privat slutpunktsanslutning.

Alla obligatoriska parametrar måste fyllas i för att kunna skickas till Azure.

Arv
azure.mgmt.iothub._serialization.Model
PrivateLinkServiceConnectionState

Konstruktor

PrivateLinkServiceConnectionState(*, status: Union[str, _models.PrivateLinkServiceConnectionStatus], description: str, actions_required: Optional[str] = None, **kwargs)

Variabler

status
str eller PrivateLinkServiceConnectionStatus

Status för en privat slutpunktsanslutning. Krävs. Kända värden är: "Väntar", "Godkänd", "Avvisad" och "Frånkopplad".

description
str

Beskrivning av det aktuella tillståndet för en privat slutpunktsanslutning. Krävs.

actions_required
str

Åtgärder som krävs för en privat slutpunktsanslutning.