LiveEventResourceState Enum

Resurstillståndet för livehändelsen. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2139012.

Arv
builtins.str
LiveEventResourceState
LiveEventResourceState

Konstruktor

LiveEventResourceState(value)

Fält

ALLOCATING
DELETING
RUNNING
STAND_BY
STARTING
STOPPED
STOPPING