VirtualNetworkGatewaySku Klass

Information om VirtualNetworkGatewaySku.

Arv
azure.mgmt.network._serialization.Model
VirtualNetworkGatewaySku

Konstruktor

VirtualNetworkGatewaySku(*, name: Optional[Union[str, _models.VirtualNetworkGatewaySkuName]] = None, tier: Optional[Union[str, _models.VirtualNetworkGatewaySkuTier]] = None, capacity: Optional[int] = None, **kwargs)

Variabler

name
str eller VirtualNetworkGatewaySkuName

Gateway sku name -Basic/HighPerformance/Standard. Kända värden är: "Basic", "HighPerformance" och "Standard".

tier
str eller VirtualNetworkGatewaySkuTier

Gateway-sku-nivå –Basic/HighPerformance/Standard. Kända värden är: "Basic", "HighPerformance" och "Standard".

capacity
int

Kapaciteten.