SecurityGroupViewResult Klass

Information om säkerhetsregler som tillämpas på den angivna virtuella datorn.

Arv
SecurityGroupViewResult

Konstruktor

SecurityGroupViewResult(*, network_interfaces: typing.Union[typing.List[_ForwardRef('SecurityGroupNetworkInterface')], NoneType] = None, **kwargs)

Parametrar

network_interfaces
list[SecurityGroupNetworkInterface]

Lista över nätverksgränssnitt på den angivna virtuella datorn.