VirtualNetworkGatewaySku Klass

Information om VirtualNetworkGatewaySku.

Arv
azure.mgmt.network._serialization.Model
VirtualNetworkGatewaySku

Konstruktor

VirtualNetworkGatewaySku(*, name: Optional[Union[str, _models.VirtualNetworkGatewaySkuName]] = None, tier: Optional[Union[str, _models.VirtualNetworkGatewaySkuTier]] = None, capacity: Optional[int] = None, **kwargs)

Variabler

name
str eller VirtualNetworkGatewaySkuName

Gateway-SKU-namn. Kända värden är: "Basic", "HighPerformance", "Standard", "UltraPerformance", "VpnGw1", "VpnGw2", "VpnGw3", "VpnGw4", "VpnGw5", "VpnGw1AZ", "VpnGw2AZ", "VpnGw3AZ", "VpnGw4AZ", "VpnGw5AZ", "ErGw1AZ", "ErGw2AZ" och "ErGw3AZ".

tier
str eller VirtualNetworkGatewaySkuTier

SKU-nivå för gateway. Kända värden är: "Basic", "HighPerformance", "Standard", "UltraPerformance", "VpnGw1", "VpnGw2", "VpnGw3", "VpnGw4", "VpnGw5", "VpnGw1AZ", "VpnGw2AZ", "VpnGw3AZ", "VpnGw4AZ", "VpnGw5AZ", "ErGw1AZ", "ErGw2AZ" och "ErGw3AZ".

capacity
int

Kapaciteten.