P2SVpnProfileParameters Klass

Vpn-klientparametrar för paketgenerering.

Arv
P2SVpnProfileParameters

Konstruktor

P2SVpnProfileParameters(*, authentication_method: typing.Union[str, _ForwardRef('AuthenticationMethod'), NoneType] = None, **kwargs)

Parametrar

authentication_method
str eller AuthenticationMethod

VPN-klientautentiseringsmetod. Möjliga värden är: "EAPTLS", "EAPMSCHAPv2".