Deployment Klass

Användarautentiseringsuppgifter som används för publiceringsaktivitet.

Variabler fylls bara i av servern och ignoreras när en begäran skickas.

Arv
azure.mgmt.web.v2021_02_01.models._models_py3.ProxyOnlyResource
Deployment

Konstruktor

Deployment(*, kind: Optional[str] = None, status: Optional[int] = None, message: Optional[str] = None, author: Optional[str] = None, deployer: Optional[str] = None, author_email: Optional[str] = None, start_time: Optional[datetime.datetime] = None, end_time: Optional[datetime.datetime] = None, active: Optional[bool] = None, details: Optional[str] = None, **kwargs)

Parametrar

kind
str
Obligatorisk

Typ av resurs.

status
int
Obligatorisk

Distributionsstatus.

message
str
Obligatorisk

Information om distributionsstatus.

author
str
Obligatorisk

Vem som skapade distributionen.

deployer
str
Obligatorisk

Vem som utförde distributionen.

author_email
str
Obligatorisk

Skapa e-post.

start_time
datetime
Obligatorisk

Starttid.

end_time
datetime
Obligatorisk

Sluttid.

active
bool
Obligatorisk

Sant om distributionen för närvarande är aktiv, false om den har slutförts och null om den inte har startats.

details
str
Obligatorisk

Information om distribution.

Variabler

id
str

Resurs-ID.

name
str

Resursnamn.

type
str

Resurstyp.