Dela via


Suppressions

Operations

Create

Aktiverar attributet snoozed eller dismissed för en rekommendation. Attributet snoozed eller dismissed kallas för undertryckning. Använd det här API:et för att skapa eller skapa...

Delete

Aktiverar aktivering av en vilolägesrekommendering eller avvisad rekommendation. Attributet snoozed eller dismissed för en rekommendation kallas för undertryckning.

Get

Hämtar information om en undertryckning.

List

Hämtar listan över vilolägen eller avvisade undertryckningar för en prenumeration. Attributet snoozed eller dismissed för en rekommendation kallas för en suppressi...