Api Export

Operations

Get

Hämtar information om API:et som anges av dess identifierare i det format som anges i Storage Blob med SAS-nyckel som är giltig i 5 minuter.