Gateway Hostname Configuration

Operations

Create Or Update

Skapar värdnamnskonfiguration för uppdateringar för en gateway.

Delete

Tar bort den angivna värdnamnskonfigurationen från den angivna gatewayen.

Get

Hämta information om en konfiguration av värdnamn

Get Entity Tag

Kontrollerar att det finns en värdnamnskonfigurationsentitet som anges av identifieraren för den angivna gatewayentiteten.

List By Service

Visar en lista över värdnamnskonfigurationer för den angivna gatewayen.