Role Management Policy Assignments - Delete

Ta bort en rollhanteringsprinciptilldelning

DELETE https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments/{roleManagementPolicyAssignmentName}?api-version=2020-10-01

URI-parametrar

Name In Required Type Description
roleManagementPolicyAssignmentName
path True
  • string

Namnet på formatet {guid_guid} den rollhanteringsprinciptilldelning som ska tas bort.

scope
path True
  • string

Omfånget för den rollhanteringsprinciptilldelning som ska tas bort.

api-version
query True
  • string

DEN API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Type Description
200 OK

OK – Principtilldelningen har tagits bort.

204 No Content

NoContent – principtilldelningen finns inte.

Other Status Codes

Felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

DeleteRoleManagementPolicyAssignment

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/providers/Microsoft.Subscription/subscriptions/129ff972-28f8-46b8-a726-e497be039368/providers/Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments/b959d571-f0b5-4042-88a7-01be6cb22db9_a1705bd2-3a8f-45a5-8683-466fcfd5cc24?api-version=2020-10-01

Sample Response

Definitioner

CloudError

Ett felsvar från tjänsten.

CloudErrorBody

Ett felsvar från tjänsten.

CloudError

Ett felsvar från tjänsten.

Name Type Description
error

Ett felsvar från tjänsten.

CloudErrorBody

Ett felsvar från tjänsten.

Name Type Description
code
  • string

En identifierare för felet. Koder är invarianta och är avsedda att användas programmatiskt.

message
  • string

Ett meddelande som beskriver felet, avsett att vara lämpligt för visning i ett användargränssnitt.