Dela via


Role Management Policy Assignments - Delete

Ta bort en rollhanteringsprinciptilldelning

DELETE https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments/{roleManagementPolicyAssignmentName}?api-version=2020-10-01

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
roleManagementPolicyAssignmentName
path True

string

Namnet på formatet {guid_guid} den rollhanteringsprinciptilldelning som ska tas bort.

scope
path True

string

Omfånget för den rollhanteringsprinciptilldelning som ska tas bort.

api-version
query True

string

Den API-version som ska användas för den här åtgärden.

Svar

Name Typ Description
200 OK

OK – principtilldelningen har tagits bort.

204 No Content

NoContent – principtilldelningen finns inte.

Other Status Codes

CloudError

Felsvar som beskriver varför åtgärden misslyckades.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Typ: oauth2
Flow: implicit
Auktoriseringswebbadress: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Omfattningar

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

DeleteRoleManagementPolicyAssignment

Exempelbegäran

DELETE https://management.azure.com/providers/Microsoft.Subscription/subscriptions/129ff972-28f8-46b8-a726-e497be039368/providers/Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments/b959d571-f0b5-4042-88a7-01be6cb22db9_a1705bd2-3a8f-45a5-8683-466fcfd5cc24?api-version=2020-10-01

Exempelsvar

Definitioner

Name Description
CloudError

Ett felsvar från tjänsten.

CloudErrorBody

Ett felsvar från tjänsten.

CloudError

Ett felsvar från tjänsten.

Name Typ Description
error

CloudErrorBody

Ett felsvar från tjänsten.

CloudErrorBody

Ett felsvar från tjänsten.

Name Typ Description
code

string

En identifierare för felet. Koder är invarianta och är avsedda att användas programmatiskt.

message

string

Ett meddelande som beskriver felet, avsett att vara lämpligt för visning i ett användargränssnitt.