Build Service Builder

Operations

Create Or Update

Skapa eller uppdatera en KPack-byggare.

Delete

Ta bort en KPack-byggare.

Get

Skaffa en KPack-byggare.

List

Visa en lista över resultatet för KPack-byggare.

List Deployments

Lista distributioner som använder byggaren.