List Management Term - Delete All Terms

Tar bort alla termer från listan med list-ID lika med det list-ID som skickades.

DELETE {Endpoint}/contentmoderator/lists/v1.0/termlists/{listId}/terms?language={language}

URI-parametrar

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
  • string

Cognitive Services-slutpunkter som stöds (protokoll och värdnamn, till exempel: https://westus.api.cognitive.microsoft.com).

listId
path True
  • string

List-ID för bildlistan.

language
query True
  • string

Språk för termerna.

Begärandehuvud

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
  • string

Svar

Name Type Description
204 No Content
  • string

Inget innehåll

Other Status Codes

Felsvar.

Säkerhet

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Exempel

Delete AllTerms request

Sample Request

DELETE {Endpoint}/contentmoderator/lists/v1.0/termlists/89003/terms?language=eng

Sample Response

""

Definitioner

APIError

Felinformation som returneras av API:et

Error

Feltext.

APIError

Felinformation som returneras av API:et

Name Type Description
Error

Feltext.

Error

Feltext.

Name Type Description
Code
  • string
Message
  • string