Dela via


Availability Sets

Operations

Create Or Update

Skapa eller uppdatera en tillgänglighetsuppsättning.

Delete

Ta bort en tillgänglighetsuppsättning.

Get

Hämtar information om en tillgänglighetsuppsättning.

List

Listor alla tillgänglighetsuppsättningar i en resursgrupp.

List Available Sizes

Listor alla tillgängliga storlekar på virtuella datorer som kan användas för att skapa en ny virtuell dator i en befintlig tillgänglighetsuppsättning.

List By Subscription

Listor alla tillgänglighetsuppsättningar i en prenumeration.

Update

Uppdatera en tillgänglighetsuppsättning.