Get Current Ledger Entry

Operations

Get Current Ledger Entry

Hämtar det aktuella värdet som är tillgängligt i transaktionsregistret.