Partition Key Range Id

Operations

List Metrics

Hämtar måtten som bestäms av det angivna filtret för det angivna partitionsnyckelintervall-ID:t.