Dela via


Benefit Utilization Summaries

Operations

List By Billing Account Id

Listor sammanfattningar av användning av besparingsplan för enterprise-avtalsomfånget. Stöds vid kornighetsvärden: "Daily" och "Monthly".

List By Billing Profile Id

Listor sammanfattningar av användning av besparingsplan för faktureringsprofilen. Stöds vid kornighetsvärden: "Daily" och "Monthly".

List By Savings Plan Id

Listor besparingsplanens användningssammanfattningar för daglig eller månatlig kornighet.

List By Savings Plan Order

Listor besparingsplanens användningssammanfattningar för daglig eller månatlig kornighet.