Ingestion Settings

Operations

Create

Skapa inställning för inmatning av säkerhetsdata och loggar för att korrelera med resurser som är associerade med prenumerationen.

Delete

Tar bort inmatningsinställningarna för den här prenumerationen.

Get

Inställningar för inmatning av säkerhetsdata och loggar för att korrelera med resurser som är associerade med prenumerationen.

List

Inställningar för inmatning av säkerhetsdata och loggar för att korrelera med resurser som är associerade med prenumerationen.

List Connection Strings

Anslutningssträngar för inmatning av säkerhetsgenomsökningsloggar och data.

List Tokens

Returnerar den token som används för att korrelera inmatad telemetri med resurserna i prenumerationen.