Dela via


Private Endpoints

Operations

PrivateEndpointConnections CreateOrUpdate

Uppdatera statusen för en privat slutpunktsanslutning med det angivna namnet.

PrivateEndpointConnections Delete

Ta bort privat slutpunktsanslutning med det angivna namnet.

PrivateEndpointConnections Get

Hämta anslutningsegenskaper för privat slutpunkt för den angivna privata slutpunkten.

PrivateEndpointConnections List

Visa en lista över anslutningsegenskaper för privat slutpunkt.

PrivateLinkResources Get

Hämta den angivna private link-resursen för den angivna digitala tvillingen.

PrivateLinkResources List

Visa en lista över privata länkresurser för den angivna digitala tvillingen.