Dela via


System Topic Event Subscriptions

Operations

Create Or Update

Skapa eller uppdatera en händelseprenumeration för ett systemämne.

Delete

Ta bort en händelseprenumeration för ett systemämne.

Get

Hämta en händelseprenumeration för ett systemämne.

Get Delivery Attributes

Hämta leveransattribut för en händelseprenumeration.

Get Full Url

Hämta en fullständig URL för en händelseprenumeration för ett systemämne

List By System Topic

Lista händelseprenumerationer för ett systemämne.

Update

Uppdatera händelseprenumeration för ett systemämne.