REST API-referens för Custom Location Service

Som en entension av Azure-platsen är anpassade platser ett sätt för klientadministratörer att använda sina Azure Arc-aktiverade Kubernetes-kluster som målplatser för distribution av Azure-tjänstinstanser.

REST-åtgärdsgrupper

REST API för anpassade platser tillhandahåller åtgärder för att arbeta med följande resurser:

Åtgärdsgrupp Beskrivning
Anpassade platser Åtgärder för att hantera resurser för anpassad plats.