Dela via


Hyper V Sites

Operations

Delete Site

Metod för att ta bort en webbplats.

Get Site

Metod för att hämta en webbplats.

Get Site Health Summary

Metod för att hämta webbplatshälsosammanfattning.

Get Site Usage

Metod för att hämta webbplatsanvändning.

Patch Site

Metod för att korrigera en befintlig plats.

Put Site

Metod för att skapa eller uppdatera en webbplats.

Refresh Site

Metod för att uppdatera en webbplats.