Dela via


Authentication

Operations

Login

Autentisera användarinloggningen och hämtar användarinformation.

Logout

Begäran om att logga ut den aktuella användarsessionen.

Retrieve Authentication Mode

Hämtar autentiseringsläget i den aktuella sessionen.