Dela via


Data - Get Unsealed Management Packs

Hämtar listan över oförseglade hanteringspaket.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/UnsealedManagementPacks

Svar

Name Typ Description
200 OK

ManagementPackResponse[]

OK

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

GetUnsealedManagementPacks

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/UnsealedManagementPacks

Sample Response

[
 {
  "name": "MomSdkTest_TypeCacheRefresh",
  "id": "4ee09ffd-3ae3-c573-14c5-04bdac257a6b"
 },
 {
  "name": "RoleBasedSecurity Dummy data Management Pack",
  "id": "6b06d31c-681a-2896-124e-168fa8a83fae"
 },
 {
  "name": "JEE APM Discoveries Overrides",
  "id": "749eff8c-98b6-55c1-11cb-17713af4e949"
 },
 {
  "name": "SDK.FavoriteViewsAndTasks.Test",
  "id": "e5de06a3-9c8a-76d6-5f38-20ef36a680c1"
 },
 {
  "name": "Default Management Pack",
  "id": "da187e72-b9d7-9e16-d098-3b0a624dc38c"
 }
]

Definitioner

ManagementPackResponse

Name Typ Description
id

string

Hanteringspaket-ID

name

string

Namn på hanteringspaket