Dela via


Data - Retrieve Alert Count By ID

Hämtar antalet aviseringar som är associerade med det angivna entitets-ID:t.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertCount/{entityId}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
entityId
path True

string

Ange entitets-ID.

Svar

Name Typ Description
200 OK

integer

Okej. Aviseringsantalet har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveAlertCountById

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertCount/6B1D1BE8-EBB4-B425-08DC-2385C5930B04

Sample Response

[
  "2"
]