Dela via


Data - Retrieve Alert Description

Hämtar aviseringsbeskrivningen för den angivna aviseringen.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertDescription/{id}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
id
path True

string

ID för aviseringen

Svar

Name Typ Description
200 OK

string

Okej. Aviseringsbeskrivningen har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveAlertDescription

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertDescription/96664200-b3be-4597-bf3b-4e077ada4c0a

Sample Response

[
  "Please see the alert context for details."
]