Dela via


Data - Retrieve Alert Details

Hämtar information om aviseringen.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertDetails/{alertId}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
alertId
path True

string

Aviserings-ID som informationen ska hämtas för.

Svar

Name Typ Description
200 OK

AlertDetailsResponse

Okej. Aviseringsinformationen har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveAlertDetails

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertDetails/6A88FBC1-0EDC-4173-9BB1-30FFEC296672

Sample Response

{
 "id": "6a88fbc1-0edc-4173-9bb1-30ffec296672",
 "source": "SCOMNFMPDEV0016.smx.net",
 "sourceId": "d95c4085-20bb-6c5a-0151-7c86f9b14c2f",
 "priority": "Normal",
 "severity": "Warning",
 "isMonitorAlert": false,
 "age": "34 days, 9 hours",
 "repeatCount": 0,
 "ruleName": "Alert on Failed Power Shell Scripts",
 "monitorName": null,
 "typeSourceId": "c4108e23-e5b9-b0cd-9b75-be85d2039035",
 "owner": null,
 "ticketId": null,
 "resolutionState": "255",
 "customFields": [
  null
 ],
 "alertUpdateFailure": {
  "failureMessage": null,
  "exceptionType": null
 }
}

Definitioner

Name Description
AlertDetailsResponse
AlertUpdateFailure

AlertDetailsResponse

Name Typ Description
age

string

Ålder för avisering

alertUpdateFailure

AlertUpdateFailure

Information om aviseringsfel

customFields

string[]

Anpassade fält i Avisering

id

string

Aviserings-ID

isMonitorAlert

boolean

är en avisering som genereras av övervakaren

monitorName

string

Övervakningsnamn som är associerat med avisering

owner

string

Ägare

priority

string

Aviseringens prioritet

repeatCount

integer

Antal upprepningar

resolutionState

string

Lösningstillstånd för avisering

ruleName

string

Regelnamn som är associerat med avisering

severity

string

Allvarlighetsgrad för aviseringen

source

string

Källa för aviseringen

sourceId

string

Käll-ID för aviseringen

ticketId

string

Biljett-ID

typeSourceId

string

Skriv käll-ID

AlertUpdateFailure

Name Typ Description
exceptionType

string

Undantagstyp

failureMessage

string

Meddelande om aviseringsfel