Dela via


Data - Retrieve Alert History

Hämtar aviseringshistorik för angivet aviserings-ID.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertHistory/{id}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
id
path True

string

Ange aviserings-ID

Svar

Name Typ Description
200 OK

TableDataResponse

Okej. Aviseringshistoriken har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveAlertHistory

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertHistory/6A88FBC1-0EDC-4173-9BB1-30FFEC296672

Sample Response

{
 "tableColumns": [
  {
   "field": "id",
   "header": "",
   "type": null,
   "hidden": true
  },
  {
   "field": "modifiedby",
   "header": "Modified By",
   "type": null,
   "hidden": false
  },
  {
   "field": "comments",
   "header": "Comments",
   "type": null,
   "hidden": false
  },
  {
   "field": "timemodified",
   "header": "Time Modified",
   "type": null,
   "hidden": false
  }
 ],
 "rows": [
  {
   "id": "c24bb3b8-a7b1-4e90-bdcd-db253245bba8",
   "modifiedby": "Auto-resolve",
   "comments": "Auto resolved.",
   "timemodified": "2022-06-16T11: 00: 00.3600000Z"
  },
  {
   "id": "cebe5249-5614-4ceb-9852-b9bf95617977",
   "modifiedby": "System",
   "comments": "Alert Activated by the System.",
   "timemodified": "2022-05-16T20: 06: 46.0500000Z"
  }
 ]
}

Definitioner

Name Description
TableColumn
TableDataResponse

TableColumn

Name Typ Description
field

string

Namnet på kolumnen

header

string

Kolumnrubrik

hidden

boolean

Är kolumnen dold

type

string

Typ av kolumn

TableDataResponse

Name Typ Description
rows

object[]

Tabellrader med data

tableColumns

TableColumn[]

Tabellkolumner med data