Dela via


Data - Retrieve Alert Type Properties

Hämtar aviseringstypegenskaper som regel eller övervakningsinformation för aviseringen.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertTypeProperties/{alertId}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
alertId
path True

string

Aviserings-ID som typinformationen ska hämtas för.

Svar

Name Typ Description
200 OK

AlertTypePropertyResponse

OK. Egenskaper för aviseringstypen har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveAlertTypeProperties

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertTypeProperties/667736a8-d59a-407b-b142-80fd74ba4041

Sample Response

{
 "title": "Rule Properties",
 "data": {
  "tableColumns": [
   {
    "field": "name",
    "header": "Name",
    "type": null,
    "hidden": false
   },
   {
    "field": "value",
    "header": "Value",
    "type": null,
    "hidden": false
   }
  ],
  "rows": [
   {
    "name": "Display name",
    "value": "{\"text\":\"All Management Servers Resource Pool Unavailable\",\"drilldowntype\":\"rule\",\"id\":\"86006a18-5f04-2002-a8a3-9cd37ab016e9\"}"
   },
   {
    "name": "Description",
    "value": "This rule generates alerts when the All Management Servers Resource Pool is not available."
   },
   {
    "name": "Comment",
    "value": null
   },
   {
    "name": "Enabled",
    "value": "true"
   },
   {
    "name": "Identifier",
    "value": "1|Microsoft.SystemCenter.2007/9396306c2be7fcc4|1.0.0.0|Microsoft.SystemCenter.SDKService.PrincipleManagementServerDown.Alert||"
   },
   {
    "name": "Category",
    "value": "Alert"
   },
   {
    "name": "Xml Tag",
    "value": "Rule"
   },
   {
    "name": "Target name",
    "value": "{\"text\":\"Management Server\",\"drilldowntype\":\"class\",\"id\":\"83c21025-550e-695b-c1e0-d3e247b74205\"}"
   }
  ]
 }
}

Definitioner

Name Description
AlertTypePropertyResponse
TableColumn
TableDataResponse

AlertTypePropertyResponse

Name Typ Description
data

TableDataResponse

Aviseringsdata

title

string

Aviseringsrubrik

TableColumn

Name Typ Description
field

string

Namnet på kolumnen

header

string

Kolumnrubrik

hidden

boolean

Är kolumnen dold

type

string

Typ av kolumn

TableDataResponse

Name Typ Description
rows

object[]

Tabellrader med data

tableColumns

TableColumn[]

Tabellkolumner med data