Dela via


Data - Retrieve Class Information

Hämtar klassegenskaperna för det angivna klass-ID:t.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/classInformation/{classId}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
classId
path True

string

ID:t för klassen som ska hämtas.

Svar

Name Typ Description
200 OK

TableDataResponse

Okej. Klassinformation har hämtats

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveClassInformation

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/classInformation/D0567149-A88D-D0F0-1704-44D80AFF5AC7

Sample Response

{
 "tableColumns": [
  {
   "field": "name",
   "header": "Name",
   "type": null,
   "hidden": false
  },
  {
   "field": "value",
   "header": "Value",
   "type": null,
   "hidden": false
  }
 ],
 "rows": [
  {
   "name": "Display Name",
   "value": "{\"text\":\"All MomSdkTest Entities Group\",\"drilldowntype\":\"class\",\"id\":\"d0567149-a88d-d0f0-1704-44d80aff5ac7\"}"
  },
  {
   "name": "Description",
   "value": null
  },
  {
   "name": "Comment",
   "value": null
  },
  {
   "name": "Hosted",
   "value": "False"
  },
  {
   "name": "Status",
   "value": "Unchanged"
  },
  {
   "name": "Time added",
   "value": "5/16/2022 8:38:00 PM"
  },
  {
   "name": "Base",
   "value": "{\"text\":\"Group\",\"drilldowntype\":\"class\",\"id\":\"769aa88d-b37f-0903-2ffc-3ca99b3ef975\"}"
  }
 ]
}

Definitioner

Name Description
TableColumn
TableDataResponse

TableColumn

Name Typ Description
field

string

Namnet på kolumnen

header

string

Kolumnrubrik

hidden

boolean

Är kolumnen dold

type

string

Typ av kolumn

TableDataResponse

Name Typ Description
rows

object[]

Tabellrader med data

tableColumns

TableColumn[]

Tabellkolumner med data