Dela via


Data - Retrieve Classes

Hämtar listan över klasser och deras egenskaper.

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/scomClasses

Begärandetext

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml", "application/x-www-form-urlencoded"

Name Typ Description
criteria

string

Ange villkor för sökning

Svar

Name Typ Description
200 OK

ScopeDataResponse

Okej. Listan över klasser och deras egenskaper har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveClasses

Sample Request

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/scomClasses

[
 "DisplayName LIKE '%.net windows%'"
]

Sample Response

{
 "scopeDatas": [
  {
   "id": "c9dff298-d539-ee41-fc32-f7ba1b42f95e",
   "displayName": ".NET Windows Service",
   "className": "Microsoft.SystemCenter.ApplicationMonitoring.Library!Microsoft.SystemCenter.ApplicationMonitoring.Net.NTServiceComponent",
   "path": null,
   "fullName": null
  }
 ]
}

Definitioner

Name Description
ScopeData
ScopeDataResponse

ScopeData

Name Typ Description
className

string

Klassnamn

displayName

string

Visningsnamn

fullName

string

Fullständigt namn

id

string

ID

path

string

Sökväg

ScopeDataResponse

Name Typ Description
scopeDatas

ScopeData[]

Omfångsdata