Dela via


Data - Retrieve Health State By entity ID

Hämtar hälsotillståndet för ett entitets-ID.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/healthstate/{entityId}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
entityId
path True

string

Ange entitets-ID.

Svar

Name Typ Description
200 OK

string

Okej. Hälsotillståndet har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveHealthStateByEntityId

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/healthstate/6B1D1BE8-EBB4-B425-08DC-2385C5930B04

Sample Response

[
  "//OperationsManager/images/instance/state/StatusOkComplete.png\\"
]