Dela via


Data - Retrieve MonitoringObject Properties

Hämtar objektegenskaper för det angivna objekt-ID:t.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/monitoringObjectProperties/{objectId}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
objectId
path True

string

ObjectId för vilket information ska hämtas.

Svar

Name Typ Description
200 OK

MonitoringObjectProperty[]

Okej. Övervakningsobjektegenskaperna har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveMonitoringObjectProperties

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/monitoringObjectProperties/38D48350-6BBC-D158-E217-2237AF53D611

Sample Response

[
 {
  "name": "Object Status",
  "value": "System.ConfigItem.ObjectStatusEnum.Active"
 },
 {
  "name": "Asset Status",
  "value": null
 },
 {
  "name": "Notes",
  "value": null
 },
 {
  "name": "Display Name",
  "value": "Management Configuration Service Group"
 }
]

Definitioner

MonitoringObjectProperty

Name Typ Description
name

string

Namn på övervakningsobjekt

value

string

Värdet för övervakningsobjekt