Dela via


Data - Retrieve SLA Data

Hämtar SLA-data för den angivna SLA-begäran

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/sla

Begärandetext

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml", "application/x-www-form-urlencoded"

Name Obligatorisk Typ Description
duration True

string

varaktighet

id True

string

id

managementGroupId True

string

Hanteringsgrupps-ID

value True

integer

värde

Svar

Name Typ Description
200 OK

SLAResponse

Okej. SLA-data har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveSLAData

Sample Request

POST http://<Servername>/OperationsManager/data/sla

{
 "value": 0,
 "duration": "10",
 "id": "e9163d5b-cb1f-7b06-ea4b-a984d0420f8d",
 "managementGroupId": "47bc8393-fecb-9791-4b3d-fdca7cc8bc79"
}

Sample Response

{
 "name": "Application Service SLA",
 "id": "e9163d5b-cb1f-7b06-ea4b-a984d0420f8d",
 "slaManagedEntityRowId": 141,
 "slos": [
  {
   "id": "c67b6541-9a21-3745-bef3-b6542dd380a7",
   "name": "Application Service SLO1",
   "targetClassName": "Service"
  }
 ]
}

Definitioner

Name Description
SLARequest
SLAResponse
SLOResponse

SLARequest

Name Typ Description
duration

string

varaktighet

id

string

id

managementGroupId

string

Hanteringsgrupps-ID

value

integer

värde

SLAResponse

Name Typ Description
id

string

SLA-ID

name

string

SLA-namn

slaManagedEntityRowId

integer

Rad-ID för SLA Managed Entity

slos

SLOResponse[]

SLO-data

SLOResponse

Name Typ Description
id

string

SLO-ID

name

string

SLO-namn

targetClassName

string

Namn på SLO-målklass