Dela via


Monitoring - Add Folder

Begäran om att spara mappen i övervakningsvyn.

POST http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/folder

Begärandetext

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml", "application/x-www-form-urlencoded"

Name Obligatorisk Typ Description
path True

string

Mappsökväg

componentId

string

Komponent-ID

mpId

string

MP-ID

Svar

Name Typ Description
200 OK

object

OK. Mappen har lagts till.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

Monitoring_AddFolder

Sample Request

POST http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/folder

{
  "path": "Health Folder",
  "mpId": "b48a4f5a-504a-cc3e-0c1a-d55496197e0f",
  "componentId": null
}

Sample Response

[
  "OK"
]

Definitioner

FolderRequest

Name Typ Description
componentId

string

Komponent-ID

mpId

string

MP-ID

path

string

Mappsökväg