Dela via


Monitoring - Retrieve Dashboards For Object

Hämtar instrumentpaneler för objekt baserat på värd.

GET http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/dashboardsForObject/{hostName}?scomObjectId={scomObjectId}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
hostName
path True

string

värdnamn som DrilldownSCOMAlert

scomObjectId
query True

string

Ange objekt-ID

Svar

Name Typ Description
200 OK

ComponentResponse[]

Okej. Instrumentpanelerna för ett objekt har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

Monitoring_RetrieveDashboardsForObject

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/dashboardsForObject/DrilldownSCOMAlert?scomObjectId=3ef57959-542f-471e-8046-66423f70377e

Sample Response

[
 {
  "id": "e714789c-787d-da0f-7282-6be465adbce7",
  "name": "Alert details",
  "description": null,
  "mpId": "4c5b598e-3bd7-6420-7c31-0aac5cbea1a9",
  "componentType": "DrilldownSCOMAlert",
  "config": ""
 }
]

Definitioner

ComponentResponse

Name Typ Description
componentType

string

Komponenttyp

config

string

konfiguration

description

string

Komponentbeskrivning

id

string

ID

mpId

string

Komponentens MP-ID

name

string

Komponentnamn