Dela via


Monitoring - Update Dashboard Details

Uppdateringar egenskaper eller konfigurationer för en instrumentpanel och de widgetar som är tillgängliga på en specifik instrumentpanel.

PUT http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/dashboard/{dashboardId}/widgets

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
dashboardId
path True

string

ange instrumentpanelens ID.

Begärandetext

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml", "application/x-www-form-urlencoded"

Name Typ Description
dashboard

ComponentRequest

widgets

WidgetRequest[]

Svar

Name Typ Description
200 OK

boolean

Okej. Har uppdaterat egenskaperna eller konfigurationerna för en instrumentpanel och de widgetar som är tillgängliga på en specifik instrumentpanel.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

UpdateDashboardDetails

Sample Request

PUT http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/dashboard/925b3d43-d716-d56d-84ba-55a2467a6e7d/widgets

{
 "dashboard": {
  "name": "performance Dashboard",
  "description": "test",
  "config": "",
  "componentType": ""
 },
 "widgets": [
  {
   "componentType": "HtmlAlertWidget",
   "config": "{\"widgetDisplay\":{\"col\":1,\"row\":1,\"sizex\":6,\"sizey\":4,\"columns\":[\"severity\",\"monitoringobjectdisplayname\",\"name\",\"age\",\"repeatcount\",\"lastmodified\"],\"groupByColumn\":\"nogrouping\",\"expandGroupByColumn\":false,\"sortByColumn\":\"nosorting\",\"sortOrder\":1,\"payload\":\"36d07f06-f74b-f820-9697-fc6dda6bce4e\",\"dragHandle\":\".draggable\",\"resizeHandle\":\".resizable\"},\"widgetParameters\":{\"scope\":{\"scopeSelection\":[]},\"criteria\":{\"severities\":[\"0\",\"1\",\"2\"],\"priorities\":[\"0\",\"2\",\"1\"],\"resolutionStates\":[\"0\",\"247\",\"248\",\"249\",\"250\",\"254\",\"255\"],\"age\":7,\"ageTimeUnit\":\"days\"}},\"widgetRefreshInterval\":5}",
   "name": "test",
   "mpId": "dcfdedc4-68bd-42b4-1e9a-ba94b1577732",
   "id": "36d07f06-f74b-f820-9697-fc6dda6bce4e"
  }
 ]
}

Sample Response

[
 "Ok"
]

Definitioner

Name Description
ComponentRequest
UpdateDashboard
WidgetRequest

ComponentRequest

Name Typ Description
componentType

string

Komponenttyp

config

string

Komponentkonfiguration

description

string

Beskrivning av komponent

name

string

Namnet på komponenten

UpdateDashboard

Name Typ Description
dashboard

ComponentRequest

widgets

WidgetRequest[]

WidgetRequest

Name Typ Description
componentType

string

Komponenttyp

config

string

Komponentkonfiguration

description

string

Beskrivning av komponent

id

string

Widget-ID

name

string

Namnet på komponenten