Dela via


Network Interface - GetInterfaces For GivenNode

Hämtar data för nätverksgränssnitt efter gränssnitts-ID och typ av begäran.

GET http://<Servername>/OperationsManager/NetworkInterface/{interfaceId}/{requestType}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
interfaceId
path True

string

Begärandetyp som ska vara networkinterfaceutilization

requestType
path True

string

Ange gränssnitts-ID.

Svar

Name Typ Description
200 OK

object

OK

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

GetInterfacesForGivenNode

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/NetworkInterface/4baee73a-92b7-772d-2d68-44d574c08217/NetworkInterfaceUtilization

Sample Response

[
  {
    "interfaceId": "4baee73a-92b7-772d-2d68-44d574c08217",
    "averageUtilization": 0,
    "minimumUtilization": 0,
    "maximumUtilization": 0
  }
]