Dela via


Network Node

Operations

Get Interfaces For GivenNode

Hämtar data för nätverksnod efter nod-ID och begärandetyp.