Dela via


Network Node - Get Interfaces For GivenNode

Hämtar data för nätverksnod efter nod-ID och typ av begäran.

GET http://<Servername>/OperationsManager/NetworkNode/{nodeId}/{requestType}

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
nodeId
path True

string

Ange nod-ID:t.

requestType
path True

string

Ange en av följande egenskaper (healthofinterfaces, averageavailability)

Svar

Name Typ Description
200 OK

object

OK

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

GetInterfacesForGivenNode For averageavailability
GetInterfacesForGivenNode For healthofinterfaces

GetInterfacesForGivenNode For averageavailability

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/NetworkNode/66294d70-467c-d7f7-d30e-c01246367e81/averageavailability

Sample Response

[
 {
  "nodeId": null,
  "today": 100,
  "yesterday": 100,
  "lastSevenDays": 100,
  "lastThirtyDays": 100
 }
]

GetInterfacesForGivenNode For healthofinterfaces

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/NetworkNode/66294d70-467c-d7f7-d30e-c01246367e81/healthofinterfaces

Sample Response

[
 {
  "description": "GigabitEthernet0/28",
  "sentBitsPerSecond": "NaN",
  "receivedBitsPerSecond": "NaN",
  "interfaceId": "e283c15f-7773-8146-b2f6-37bf97443404",
  "interfaceName": "PORT-10128",
  "interfaceState": "notmonitored"
 },
 {
  "description": "GigabitEthernet0/40",
  "sentBitsPerSecond": "NaN",
  "receivedBitsPerSecond": "NaN",
  "interfaceId": "26b2a0fb-f4e2-0f63-acbe-538b87759277",
  "interfaceName": "PORT-10140",
  "interfaceState": "notmonitored"
 }
]