Dela via


Resource - Retrieve Alert Resolution States

Hämtar lösningstillstånd för aviseringar.

GET http://<Servername>/OperationsManager/resources/alertResolutionStates

Svar

Name Typ Description
200 OK

Resource[]

Okej. Lösningstillstånd för aviseringar har hämtats.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Exempel

RetrieveAlertResolutionStates

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/resources/alertResolutionStates

Sample Response

[
 {
  "name": "New",
  "value": "0",
  "selected": false
 },
 {
  "name": "Awaiting Evidence",
  "value": "247",
  "selected": false
 },
 {
  "name": "Assigned to Engineering",
  "value": "248",
  "selected": false
 },
 {
  "name": "Acknowledged",
  "value": "249",
  "selected": false
 },
 {
  "name": "Scheduled",
  "value": "250",
  "selected": false
 },
 {
  "name": "Resolved",
  "value": "254",
  "selected": false
 },
 {
  "name": "Closed",
  "value": "255",
  "selected": false
 }
]

Definitioner

Resource

Name Typ Description
name

string

Name

selected

boolean

är markerad

value

string

Värde