Dela via


System Scan Rulesets

Operations

Get

Hämtar en regeluppsättning för systemgenomsökning för en datakälla.

Get By Version

Hämtar en genomsökningsregleruppsättning efter version.

Get Latest

Hämtar den senaste versionen av en regeluppsättning för systemgenomsökning.

List

Listor alla systemgenomsökningsregleruppsättningar för ett konto.

List Versions By Data Source

Listor systemgenomsökningsregleruppsättningsversioner i datakatalogen.