Dokumentåtgärder (Azure Cognitive Search REST API)

I Azure Cognitive Search lagras ett index i söktjänsten och fylls med JSON-dokument som indexeras och tokeniseras för fulltextsökning. Fältsamlingen för ett index definierar sökdokumentets struktur. Fält har ett namn, datatyper och attribut som avgör hur det används. Sökbara fält används till exempel i fulltextsökning och tokeniseras därför under indexeringen.

Frågor riktar sig mot dokumentsamlingen för ett index. I en tjänst-URL representerar parametern /docs samlingen. Alla åtgärder som utförs på samlingen, till exempel uppladdning, sammanslagning, borttagning eller frågekörning av dokument, sker i kontexten för ett enda index, så url-formatdokumentåtgärderna kommer alltid att inkluderas /indexes/[index name]/docs för ett angivet indexnamn.

Om du vill skapa sökdokument måste programkoden antingen generera JSON-dokument som ska laddas upp till Azure Cognitive Search eller så kan du använda en indexerare för att serialisera inkommande dokument till JSON.

Anslutningar till en söktjänst kan autentiseras med hjälp av API-nycklar eller Azure-roller.

Innan du kan ladda upp dokument måste du redan ha skapat indexet för tjänsten. Anvisningar finns i Skapa index (REST API) eller Skapa ett index i portalen .

Se även