Dela via


ApplicationResourceStatus-uppräkning

type: string

Möjliga värden är: "Ogiltig", "Klar", "Uppgraderar", "Skapar", "Tar bort", "Misslyckades"