Dela via


HealthState-uppräkning

typ: sträng

Hälsotillståndet för en resurs, till exempel Program, Tjänst eller Nätverk.

Möjliga värden:

  • Invalid – Anger ett ogiltigt hälsotillstånd. Alla Service Fabric-uppräkningar har den ogiltiga typen. Värdet är noll.
  • Ok - Anger att hälsotillståndet är okej. Värdet är 1.
  • Warning – Anger att hälsotillståndet är på varningsnivå. Värdet är 2.
  • Error – Anger att hälsotillståndet är på felnivå. Felhälsotillståndet bör undersökas eftersom de kan påverka rätt funktioner i klustret. Värdet är 3.
  • Unknown – Anger en okänd hälsostatus. Värdet är 65535.