Service Fabric principöversikt

Beskriver principen som ska användas för placering av en Service Fabric tjänst.

Arv

"ServicePlacementPolicyDescription" är bastypen för modellen av polymorfisk typ. Egenskapen "Typ" är diskriminerande för de härledda typerna. Värdet för egenskapen Type avgör det serialiserade innehållet på tråden (en av följande härledda typer). I följande tabell visas värdet för Kind egenskapen och motsvarande härledda typ som den representerar.

Härledda typer

Typ Härledd typ