Dela via


ClusterUpdateParameters

Begäran om klusteruppdatering

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
Egenskaper ClusterPropertiesUpdateParameters No
Taggar mappning av sträng till sträng No

properties

Typ: ClusterPropertiesUpdateParameters
Krävs: Nej

Beskriver de klusterresursegenskaper som kan uppdateras under PATCH-åtgärden.


tags

Typ: mappning av sträng till sträng
Krävs: Nej

Parametrar för klusteruppdatering